Flameson

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Ring, maila eller skicka
ett meddelande med kontaktformuläret

Kontaktformulär

 
 
 
 
 

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med vår Integritetspolicy och Användarvillkor.

Policys


Den här sidan innehåller:


 1. Integritetspolicy
 2. Cookie Policy
 3. Användarvillkor

Integritetspolicy


Giltigt datum: 1 september 2020


Flameson är ett varumärke som tillhör Anundsjö Allservice AB.


På Anundsjö Allservice AB respekterar vi din rätt till att vara privat. Denna Integritetspolicy anger hur vi samlar in och på annat sätt behandlar personuppgifter när:

 • Du interagerar med vår webbplats, www.flameson.com.
 • Du är intresserad av våra produkter.
 • Vi samlar in personuppgifter via andra medel eller för andra syften.1. Principer för databehandling


Vi är fast beslutna att upprätthålla de sex principerna i EU:s allmän dataskyddsförordning (”GDPR”, The General Data Protection Regulation):


 1. Laglighet, rättvisa och öppenhet - lyda lagen, behandla data på ett rimligt sätt och vara öppen om policyer och praxis.
 2. Syftebegränsning - behandla endast data för det specifika syftet de samlades in.
 3. Dataminimering - behandla endast vilka data som behövs.
 4. Noggrannhet - se till att data som behandlas är tillräcklig och korrekt.
 5. Förvaringsbegränsning - behålla endast data så länge de behövs.
 6. Integritet och sekretess - behandla data säkert.2. Kontakta


Vid tillämpningen av denna Integritetspolicy är Anundsjö Allservice AB (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”Flameson”), dataansvarig för dina personuppgifter och eventuella frågor kan skickas till info@flameson.com.3. Samling av data


Vi samlar in personuppgifter om dig när:


 • Du besöker vår webbplats.
 • Du kontaktar oss via vår webbplats kontaktformulär.
 • Du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt.
 • Du är intresserad av våra produkter.
 • Vi säljer våra produkter till dig.
 • Du har godkänt en tredje part att dela ​​information de har om dig.


Typ av data som kan samlas in inkluderar:


 • Namn.
 • E-postadress.
 • Fakturerings- och övriga adressuppgifter.
 • Telefonnummer.
 • Yrkestitel och arbetsgivaruppgifter.
 • Försäljningshistorik.
 • Detaljer om din kommunikation med oss ​​via vårt kontaktformulär, e-post, telefon och andra medel.


Den exakta typen av data som samlas in kan bero på sätt eller metod för din interaktion med oss, eller för vilket syfte som vi samlar in den. Vidare kan du ge ytterligare information om dig själv i din kommunikation med oss.


Data kan också samlas in med hjälp av cookies i din webbläsare, inklusive information såsom din IP-adress, din enhet och typ av webbläsare, och vilka sidor du besöker och hur länge. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande teknik i vår Cookie Policy.4. Vårt syfte för att behandla dina personuppgifter


Personuppgifter kan samlas in eller behandlas på annat sätt för följande syften:


 • Att sälja våra produkter
  När du är intresserad i våra produkter behöver vi viss information för att sälja dessa produkter till dig. Till exempel att kommunicera med dig, kontrollera leverensplatser och utfärda fakturor.
 • Att besvara frågor eller kommentarer
  Vi behöver viss information för att kontakta dig och göra det möjligt för oss att besvara din kommentar eller fråga effektivt.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster
  Vi använder relevant data för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådan information kan innehålla försäljningshistorik, återkoppling, lösning av problem, m.m.
 • Förhindra bedrägeri och IT-säkerhet
  I vissa fall kan data behandlas för att säkerställa sådana saker som bedrägeri och säkerhet kring IT-system.5. Våra rättsliga baser för databehandling


Data som vi behandlar följer rättsliga grunder enligt GDPR:


 • Utförande av kontrakt
  För att sälja våra produkter finns det viss information vi behöver. Underlåtenhet att samla in sådan information kan leda till att vi inte kan tillhandahålla tjänsten.
 • Juridisk skyldighet
  Vi kan behöva behandla personuppgifter som del av våra rutiner för att uppfylla lagkrav som gäller vår affärsverksamhet.
 • Samtycke
  I vissa situationer kommer vi att begära ditt samtycke att behandla dina personuppgifter. Till exempel, i relation till våra marknadsaktiviteter.
 • Legitima intressen
  Vi samlar och behandlar data endast för våra legitima intressen när den informationen är nödvändig och det inte påverkar dina rättigheter eller friheter. Till exempel för att förhindra bedrägeri och IT-säkerhet.6. Datasparande


Vi behåller data endast så länge som det är nödvändigt med det syfte och den rättsliga bas som de behandlades för.


Uppgifter som behandlas i samband med utförandet av kontraktet hålls tills kontraktet är uppfyllt. Uppgifter som behandlas i förhållande till våra lagliga skyldigheter behålls så länge som dessa skyldigheter måste uppfyllas, vilket kan vara ett antal år.


När du ger samtycke till att behandla viss information behåller vi den informationen tills du antingen återkallar ditt samtycke eller det syfte för vilket samtycke ges inte längre existerar.7. Datadelning


Vi delar endast dina uppgifter med betrodd tredje part som vi har engagerat att tillhandahålla tjänster i relation till vår affärsverksamhet. Generellt kommer tredje part vi använder oss av endast samla in, använda och dela dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra de tjänster de tillhandahåller oss. Sådan tredje part har sin egen integritetspolicy.


Tredje part vi kan använda inkluderar, men är inte begränsade till:


 • Webbplatsleverantörer
 • Webbanalysleverantörer
 • E-postleverantörer
 • Postleverantörer
 • Betalningsalternativ8. Internationella överföringar


Personuppgifter får endast överföras utanför EU när omständigheter är nödvändiga och lagliga. Till exempel är vissa av våra tredje parter globala företag och personuppgifter kan lagras och behandlas i de land där de har verksamhet.


Vi överför endast dina personuppgifter till betrodd tredje part som har tillräckliga skyddsåtgärder för internationella överföringar, som de som är medlem av EU-U.S. Privacy Shield.9. Dina rättigheter


Under GDPR har du ett antal rättigheter. Individuella rättigheter kan påverkas av den rättsliga bas enligt vilken dina uppgifter behandlas:


 • Rätt att bli informerad
  Vi ska ge information om behandlingen av dina uppgifter när den samlas in eller när du annars begär information.
 • Rätt till tillträde
  Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.
 • Rätt till korrigering
  Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.
 • Rätt att bli bortglömd
  Du har rätt att ta bort dina uppgifter, med vissa undantag. Till exempel kan vi vara skyldiga att behålla data för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.
 • Rätt att begränsa behandlingen
  Under vissa omständigheter kan du ha rätt att begränsa hur vi använder dina data.
 • Rätt till dataöverföring
  Under vissa omständigheter kan du ha rätt att flytta, kopiera eller överföra dina data från en IT-miljö till en annan.
 • Rätt att invända
  Du har rätt att invända dig mot att vi behandlar dina uppgifter. Denna rätt påverkas om den lagliga basen som tillämpas är utförande av kontrakt eller lagstadgad skyldighet.
 • Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande
  Anundsjö Allservice AB använder inte några automatiserade beslutsprocesser.10. Använd din rättigheter


Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller är missnöjd med hur vi har använt dina uppgifter, vänligen maila info@flameson.com. Observera att vi kan registrera dina meddelanden för att hjälpa oss att hantera alla frågor du uppger.11. Ändringar till vår integritetspolicy


Vi kommer att uppdatera denna Integritetspolicy med jämna mellanrum det nödvändigt att inkorporera feedback, ändringar i våra dataskyddspolicyer eller juridiska ändringar. När vi lägger fram ändringar i denna Policy kommer vi att revidera "Giltigt datum" längst upp i denna Integritetspolicy. Om det finns väsentliga ändringar i denna Policy ska vi beskriva ändringarna.

Användarvillkor


Giltigt datum: 1 september 2020


Dessa Användarvillkor ("Villkor", ”Villkoren”), tillsammans med de dokument som avses i dem, anger på vilka Villkor du kan använda vår hemsida www.flameson.com. Genom att komma åt och använda den här webbplatsen accepterar och tillåter du dig att vara bunden av följande Villkor. Om du inte håller med eller inte vill följa Villkoren, bör du inte använda den här webbplatsen.


Termen " Anundsjö Allservice AB " ("vi", "oss", "vår", "Flameson") hänvisar till ägaren till webbplatsen. Vårt organisationsnummer är 556914-0410 och aktiebolaget är registrerat i Sverige. Termen "du" ("din") hänvisar till användaren av eller tittaren på vår webbplats.


Läs dessa Villkor noggrant och kontakta oss på info@flameson.com om du har några frågor.


Din användning av denna webbplats är underställd följande Användarvillkor:Frihet från och begränsning av ansvar


 • Denna webbplats och dess innehåll erbjuds endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras med omedelbar verkan.
 • Vi ger ingen garanti för att uppgifter och material som finns eller erbjuds på denna webbplats är korrekta, aktuella, utförda, fullständiga eller lämpliga för något speciellt ändamål. Du bekräftar att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 • Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk och det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
 • Vi är inte ansvariga för förlust eller skada, inklusive:
  • Eventuella direkta, indirekta eller följdförluster.
  • Eventuell förlust eller skada som orsakats av civila fel (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller på annat sätt.
 • som kan uppstå i samband med:
  • Användningen av denna webbplats och webbplatser som är kopplade till eller från den.
  • Oförmågan att använda denna webbplats och webbplatser som är kopplade till eller från den.
 • Denna webbplats kan även tidvis innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information och de betyder inte att vi stöder webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna och rekommenderar dig att läsa deras villkor, integritetspolicyer och användarvillkor som gäller dessa webbplatser innan du använder dem.Immateriella rättigheter


 • Denna webbplats innehåller material som ägs av eller är licensierats till oss. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, struktur, bilder och text. Sådant material skyddas av upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.
 • Allt material som lagligen reproduceras på denna webbplats, som inte ägs av eller är licensierats till oss, erkänns under dessa Villkor med tack till upphovsrättsinnehavaren.
 • Du får skriva ut information som finns på denna sida för din personliga användning. Du får inte ändra papperskopiorna av något innehåll som du har skrivit ut på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier eller grafik separat från någon medföljande text.
 • Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla licens från oss eller våra licensgivare.
 • Om du använder någon del av vår webbplats i strid med dessa Villkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, på vår begäran, återlämna eller förstöra eventuella kopior av innehållet du har gjort.Länkar till vår webbplats


 • Du kan länka till vår webbplats och andra delar av vår webbplats, men bara på ett sätt som är rättvist och juridiskt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Du får inte länka på ett sådant sätt att det uppstår någon form av förhållande eller godkännande från vår sida där inget finns. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet med omedelbar verkan.Data och privacy


 • Vi samlar in information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy och vår Cookie Policy. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vi samlar in denna information och bekräftar att alla uppgifter du anger är korrekta.Godtagbar användning


 • Du ska endast använda denna webbplats för lagliga ändamål. Du måste också använda den på ett sätt som inte strider mot rättigheter, eller begränsar eller hämmar användningen och åtnjutande av denna webbplats av någon annan.
 • Du får inte införa virus, ”trojans”, ”worms”, ”logic bombs” eller annat material som är uppsåtligt eller tekniskt skadliga. Du får inte heller försöka få obehörigt tillträde till den här webbplatsen, servern där den är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till den. Du får inte attackera den här webbplatsen på något sätt, inklusive ”denial-of-service” attacker. Vi kommer att rapportera eventuella attacker eller försök att få obehörig tillgång till denna webbplats till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och dela information om dig med dem.
 • Obehörig användning av denna webbplats kan ge upphov till ett skadeståndsanspråk och eller vara ett brott.
 • Vi har rätt att säga upp din tillgång till webbplatsen när som helst, med omedelbar verkan, av någon anledning, inklusive, men inte begränsad till, brott mot dessa Villkor.Styrande lag


Dessa Användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Eventuella tvister som gäller dessa Användarvillkor, eller din användning av den här webbplatsen, kommer att bli föremål för rättskipning hos de svenska domstolarna.Ändringar till dessa villkor


Vi kommer att uppdatera våra Villkor med jämna mellanrum. När vi gör ändringar kommer vi att revidera "Giltigt datum" längst upp i dessa Användarvillkor. Om det finns väsentliga ändringar i Villkoren vi att tillkännage ändringarna.